Link na web školy


SEO webu sledují SEO nástroje.cz

S-rank

Valid XHTML 1.0!

Archiv

Únor 2014
V únoru probíhala pilotní výuka žáků (ověřování vytvořených modulů) a současně učitelé pokračovali ve studiu odborné angličtiny a němčiny. Foto z probíhající výuky žáků a učitelů naleznete ve fotogalerii.

Leden 2014
V lednu byly na portál doplněny další 4 výukové moduly. Foto z probíhající výuky je ve fotogalerii.

Prosinec 2013
V prosinci pokračovala pilotní výuka odborných předmětů v cizích jazycích. Ukázky z výuky jsou k nahlédnutí ve fotogalerii. K 31.12.2013 je na portále umístěno 60 modulů.

Listopad 2013
V listopadu e-learningový specialista vytvořil a překonvertoval další výukové moduly na e-portál. K 30.11.2013 je na portálu zavěšeno 50 modulů.

Říjen 2013
V říjnu e-learningový specialista vytvořil a překonvertoval další výukové moduly na e-portál. K 31.10.2013 je na portálu zavěšeno 36 modulů. Ukázky z probíhající výuky žáků jsou k nahlédnutí ve fotogalerii.

Srpen a září 2013
V srpnu a září 2013 autoři výukových modulů ve spolupráci s překladateli připravili další moduly k zavěšení na portál. E-learningový specialista překonvertoval tyto moduly na portál ve formě prezentací, dokumentů wordu (pracovní listy), interaktivních flashových animací a pdf souborů. K 30.9.2013 je na portále k dispozici 18 modulů určených pro výuku a 11 modulů pro metodiky. V září se rozběhla první výuka přírodovědných předmětů v cizích jazycích.

Červen a červenec 2013
V červnu a červenci e-learningový specialista pokračoval v ukládání výukových materiálů na portál. Ukázky z vytvořených distančních výukových kurzů jsou součásti fotogalerie. Pro výuku využívame webové aplikace rozšířené o výukové flasové animace a přílohy (dokumenty wordu, prezentace power pointu a dokumenty formátu pdf). V červnu probíhala výuka lektorů v oblasti odborné angličtiny a němčiny. V tomto období byl také realizován kurz ICT.

Duben a květen 2013
V dubnu jsme založili nový e-learningový portál pro podporu výuky. E-learningový specialista založil uživatelské účty a nastavil práva jednotlivých uživatelů. V dubnu a květnu jsme začali na portál ukládat hotové cizojazyčné pracovní listy a metodiky.

Únor a březen 2013
V únoru a březnu pokračovala příprava učitelů v oblasti odborné cizojazyčné výuky. Žáci školy se připravovali na odbornou stáž v zahraničí, která proběhla ve dnech 12.-14.3.2013. Žáci navštívili Drážďany, kde prezentovali svoje odborné práce v anglickém a německém jazyce. Na závěr této stáže naši zahraniční kolegové vyjádřili velké uspokojení s kvalitou připravených prací i s vlastní jazykovou přípravou žáků. Fotky z této stáže jsou k shlédnutí ve fotogalerii. Koncem března se rozběhlo školení učitelů v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Leden 2013
V lednu probíhala pilotní výuka učitelů v odborné angličtině a němčině. Autoři výukových pracovních listů šablon překládali ve spolupráci s učiteli jazyků odborné české texty. V rámci projektu byla zakoupena další odborná literatura. Výše uvedené aktivity včetně porady realizačního týmu lze shlédnout ve fotogalerii.

Listopad a prosinec 2012
V listopadu 2012 ICT metodik nakonfiguroval nové projektové notebooky, autoři odborných výukových šablon zpracovávali obsah výukových materiálů a pokračovali v zahájené výuce odborné angličtiny a němčiny. Koncem listopadu proběhla porada realizačního týmu, na které byl zhodnocen dosavadní postup prací na projektu a kde byly upřesněné úkoly pro další období. Začátkem prosince e-learningový specialista společně s koordinátorkou projektu navštívili firmu Cepac, kde projednali technologické parametry nově zřizovaného e-learningového portálu.

Říjen 2012
V říjnu proběhlo výběrové řízení na nákup hardwaru a softwaru. 23.10.2012 proběhla porada realizačního týmu za přítomnosti pracovnice z ministerstva školství.

Září 2012
V září 2012 ICT metodik vytvořil šablonu pro tvorbu odborných textů, e-learningový specialista ve spolupráci s odbornou firmou provedl úpravy e-learningového portálu (rozšíření o nové technologie). ICT metodik ve spolupráci s manažerem a koordinátorem projektu připravil propagační plakát projektu. V tomto měsíci bylo připraveno výběrové řízení na nákup výpočetní techniky.

Květen a červen 2012
V květnu 2012 jsme začali pracovat na novém projektu, jehož cílem je integrovat odbornou angličtinu a němčinu do výuky přírodovědných předmětů. Na úvodní schůzce byli členové realizačního týmu seznámeni s úkoly, které nás v rámci projektu čekají. V červnu manažer projektu navštívil partnery v Drážďanech, kde proběhne odborná stáž učitelů a vybraných žáků.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
copyright skola (c) 2011